egregre

LSE (low surface energy)

LSE - podłoża o niskim napięciu powierzchniowym - charakteryzują się bardzo dobrą adhezją do trudnych powierzchni, takich jak: nie poddane obróbce powierzchnie poliolefinowe, powłoki proszkowe, powierzchnie o niewielkim stopniu zanieczyszczenia oraz materiały wydzielające gaz. Naklejki te są wyjątkowo odporne na niesprzyjające warunki środowiskowe.