egregre

Plombowe, Void

Plombowe - pewna protekcja przed nieautoryzowanym naruszeniem produktu.

VOID - naklejki pozwalające na natychmiastowe rozpoznanie prób manipulacji przy produkcie, nawet w przypadku aplikacji na materiałach o niskiej energii powierzchniowej. Po usunięciu naklejki na podłożu pozostaje wyraźnie widoczny komunikat VOID, którego nie można ponownie zakleić.